DOZWOLONE SRODKI DO ZWALCZANIA WARREOZY
Warroza – choroba wywoływana przez roztocz Varroa destructor rozwijające się na czerwiu i dorosłych osobnikach pszczół miodnych.

Samice roztoczy żywią się hemolimfą zaatakowanych owadów. Cykl rozwojowy to 9-10 dni. W tym czasie samica roztocza składa w zasklepionych komórkach z czerwiem od 3 do 6 jaj, z których rodzi się około 2/3 samic i 1/3 samców.

Samice osiągają wielkość 1,6 mm szerokości i 1 mm długości.

DOZWOLONE SRODKI DO ZWALCZANIA WARREOZY ;

*) APIGUARD Apiguard to opatentowany żel o powolnym uwalnianiu, który zapewnia właściwą dawkę jego aktywnego składnika, tymolu. Tymol jest naturalnie Apiguard tackawystępującą substancją w macierzance (tymianku). Apiguard żel występuje w 50g gotowych do użycia aluminiowych tackach (dwie wyleczą jedną standardową kolonię pszczół). Apiguard nie ma szkodliwego wpływu na rodziny pszczele: ani na czerwiu ani na dorosłych osobnikach. W kategoriach prawnych WE, maksymalny limit pozostałości MRL (ang. maximum residue limit) z Apiguard został sklasyfikowany jako niewymagający określenia, ze względu na jego niską toksyczność i profil pozostałości w ulu. Preparat nadaje się do pasiek ekologicznych zgodnie z Rozporządzeniem Rady nr 2092/91/EWG z dnia 24 czerwca 1991r.

  *) APIWAROL ( TABLETKI) działa wyłącznie na roztocza Varroa destructor znajdujące się na powłokach zewnętrznych pszczół. Nie niszczy pasożyta i jego form rozwojowych znajdujących się na zasklepionym czerwiu. Najlepsze wyniki w zwalczaniu warrozy uzyskuje się przeprowadzając odymianie wiosną  dwukrotnie i jesienią dwu- lub trzykrotnie w odstępach 4-6 dni, kiedy w ulu znajduje się najmniejsza ilość zasklepionego czerwia. W sezonie pasiecznym walkę z pasożytem można prowadzić przez wycinanie zasklepionego czerwia trutowego.
Odymianie wykonywać należy wieczorem po zakończonym locie pszczół. Ze względu na możliwość przenikania amitrazy do miodu, jesienne leczenie należy przeprowadzić po usunięciu z ula zapasów miodu przeznaczonego do konsumpc

BAYVAROL ( PASKI) substancja czynna  flumetryna

1 pasek zawiera 3,6 mg flumetryna
Preparat Bayvarol powinien być stosowany w okresie, gdy pszczoły wykazują pełną aktywność . Optymalny moment na leczenie to okres po miodobraniu, pomiędzy końcem lipca a połową września. Nie należy stosować preparatu podczas chłodnych miesięcy, gdyż niska temperatura może znacznie osłabiać działanie substancji czynnej zawartej w preparacie. Nawet, jeśli paski zostaną zawieszone, nie spełnią swojego zadania i będzie to lek wyrzucony w błoto. Zawieszone paski nie powinny znajdować się w ulu dłużej niż przez sześć tygodni. Może się bowiem okazać, że Varroa destructor uodporni się na skład preparatu, nie wyginie, a kolejne leczenie będzie przebiegało dużo dłużej i będzie z pewnością trudniejsze.
Pszczelarze powinni pamiętać o tym, że podczas leczenia pszczół muszą zachować wszelkie środki ostrożności. Podczas zawieszania pasków nie należy jeść ani pić – flumetryna nie powinna mieć bowiem kontaktu z żywnością.

*)  BIOWAR500  ( PASKI)  substancja czynna  amitraza.

Paski umieścić w uliczkach międzyramkowych o największej ruchliwości pszczół.
Paski zawiesić w taki sposób, aby pszczoły miały swobodny dostęp do ich obu stron, co uzyskuje się poprzez zachowanie odpowiedniego odstępu miedzy ramkami.
Paski pozostawić w ulu na okres 6 tygodni a następnie je usunąć. W razie gdyby ruch wewnątrz ula odbywał się z dala od pasków, należy zmienić miejsce ich zawieszenia tak aby znajdowały się one w roju pszczelim i przed ich usunięciem pozostawić przez kolejne 2 tygodnie. Maksymalny okres po jakim należy usunąć paski wynosi 8 tygodni. Pasków nie należy używać ponownie.
Zaleca się prowadzić leczenie we wszystkich ulach jednocześnie.
Zalecany okres leczenia: po ostatnim miodobraniu (koniec lata/jesień) i na wiosnę przed pierwszym pożytkiem towarowym.
Przestrzegać zalecanych okresów leczenia i dawek

*)             KWASY:

   =) mrowkowy  -

  =)  szczawiowy   -

  * )  ramka  pracy -  Taka ramka stanowi jeden ze sposobów walki z warrozą, który czasem pozwala uniknąć stosowania środków chemicznych lub jest dla nich dobrym wsparciem w okresie, gdy tych środkókow stosowac nie mozna. Wazne aby  nie zapomniec bo moze okazac sie hodowlą roztoczy.Warroza rozmnaża się w zasklepionych komórkach czerwia.  Roztocza dostają się do komórek tuż przed ich zasklepieniem, a następnie wewnątrz składają jaja.Warreoza preferuje komórki trutowe, ( bo sa  wieksze) w których rozwijają się trutnie . Dzięki ramkom pracy można ograniczyć rozmnażanie i bytowanie w rodzinie pasożyta. Korzystając z dwóch ramek pracy można wycinać je na zmianę. Roztocza jednak są sprytne i zawsze znajdują sposób na dalszą reprodukcję w komórkach trutowych. Konieczny jest więc regularny przegląd rodzin i wycinanie ramek w momencie, gdy roztocza są uwięzione w zasklepionych komórkach trutowych. Jeśli przegapimy moment wygryzienia warroza będzie bez przeszkód rozwijać się dalej.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LEKI NOWE

Preparat HopGuard(BetaTec Hop Products™) jest najnowszym preparatem warroabójczym, jaki pojawił  sie na rynku.Substancją czynna leku sa ekstrahowane z chmielu beta- kwasy, przez co środek uznany jest za naturalny i bezpieczny dla pszczół , ludzi oraz srodowiska.
  • Jest to "naturalny" produkt spożywczy (chmiel kwasy beta).
  • Wydaje się nie mieć negatywnego wpływu na normalną aktywność roju.
  • Nie pozostawia pozostałości w miodzie.
  • Zazwyczaj tylko jedna aplikacja jest wymagane w ulu bez czerwiu.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Aktualna ocena: 3
  • Share

Komentarze

Brak komentarzy

Nowy komentarz

* Please fill all required form field, thanks!