Reptilianie (także Saurianie, Jaszczuroludzie, Istoty Gadzie) – rzekomo istniejąca rasa humanoidalnych gadów, najczęściej przedstawianych jako obdarzone inteligencją i zdolne do upodobnienia się wyglądem do ludzi. Pojawiają się w utworach z gatunku fantastyki, fantastyki naukowej, teoriach spiskowych czy ufologii. Jednym z pierwszych osób rozpowszechniających teorię istnienia reptilian był David Icke, według niego pochodzące z kosmosu jaszczury przejęły władzę nad ludźmi a najbardziej wpływowe osoby na ziemi m. in. brytyjska królowa czy amerykańscy prezydenci to w rzeczywistości reptilianie.

###############################################################################################

Eugenika pozytywna to dążność do powoływania do życia osobników posiadających pożądane społecznie, etnicznie lub rasowo cechy, zaś eugenika negatywna przybiera postać agresywną wobec osobników żyjących, poprzez próbę ich eliminacji, bądź niedopuszczenie do reprodukcji

###############################################################################################

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – najważniejszy akt prawny (ustawa zasadnicza) Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalony 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzony w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 roku, ogłoszony w Dzienniku Ustaw: Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483. Konstytucja RP weszła w życie 17 października 1997. Złożona jest z preambuły i 13 rozdziałów, w tym z 243 artykułów.

################################################################################################  

    

Rok świetlny – jednostka odległości stosowana w astronomii. Jest równy odległości, jaką pokonuje światło w próżni w ciągu jednego roku juliańskiego (365,25 dnia, 31 557 600 sekund)[1].

W przeliczeniu na inne jednostki:

1 rok świetlny = 0,3066 pc = 63241 j.a. = 9,4607·1015 m

            BILION        =      1 000 000 000 000

W szacunkowych obliczeniach przyjmowana jest zazwyczaj wartość przybliżona ≈ 9,5 biliona km.

  • Odległość od Ziemi do Księżyca światło pokonuje w ok. 1,3 s, co powodowało opóźnienia w komunikacji podczas misji załogowych Apollo.
  • Około 8 minut i 20 sekund zajmuje światłu podróż ze Słonńa do Ziemi.
  • Najbliższa znana gwiazda, Proxima Centauri jest położona w odległości 4,22 lat świetlnych od Słońca.
  • Średnica Drogi Mlecznej wynosi w przybliżeniu 100 000 lat świetlnych.
  • Kandydatem na najbardziej odległy obiekt zaobserwowany z Ziemi jest galaktyka UDFj-39546284 oddalona o ok. 13,3 miliardów[a] lat świetlnych od Ziemi[4], podobnie odległym obiektem jest źródło rozbłysku gamma GRB 090429B, który został zaobserwowany w 2009 roku[5].
  • Średnica obserwowalnego Wszechświata to 93 mld ly[6]  

  •  DUZE LICZBY

Prawidłowe zapisywanie dużych liczb jak miliard, bilion i trylion w języku angielskim bywa bardzo kłopotliwe. Należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ bardzo łatwo o pomyłkę. Mogłoby to przynieść fatalne skutki np. podczas liczenia pieniędzy;)

Inaczej zapisuje się je w brytyjskiej odmianie języka angielskiego, a inaczej w amerykańskiej. Tradycyjny europejski standard zapisu liczb (w Wielkiej Brytanii coraz rzadziej używany) nosi nazwę long scale, natomiast amerykański to tzw. short scale.

  MILION         1 000 000
Polski - 1 milion
British English - 1 million
American English - 1 million

  MILIARD           1 000 000 000
Polski - 1 miliard (tysiąc milionów)
British English - 1 milliard (a thousand million)
American English - 1 billion (a thousand million)

   BILION  1 000 000 000 000
Polski - 1 bilion (milion milionów)
British English - billion (a million million)
American English - trillion (a thousand billion)

   BILIARD   1 000 000 000 000 000
Polski - 1 biliard (tysiąc bilionów)
British English - 1 billiard (a thousand billion)
American English - 1 quadrillion (a thousand trillion)

  TRYLION      1 000 000 000 000 000 000
Polski - 1 trylion (milion bilionów)
British English - 1 trillion (a million billion)
American English - 1 quintillion (a thousand quadrillion)

   TRYLIARD     1 000 000 000 000 000 000 000
Polski - 1 tryliard (tysiąc trylionów)
British English - 1 triliard (a thousand trillion)
American English - 1 sextillion (a thousand quintillion)

#######################################################################################

  Behawioryzm

Założenia behawioryzmu:

  • jakkolwiek kierunek ten nie neguje występowania zjawisk psychicznych, twierdzi, że są one swoistymi, ubocznymi efektami działania mózgu, których nie da się skutecznie badać metodami naukowymi, gdyż są one niedostępne obserwacji,
  • dlatego, jeśli psychologia ma być rzetelną nauką, musi się ograniczyć do mierzalnych, jasno zdefiniowanych eksperymentów, w których ludzi poddaje się działaniu określonych bodźców i obserwuje się ich określone reakcje na te bodźce.

Behawioryzm jest próbą zastosowania ścisłych, znanych z nauk przyrodniczych metod badawczych do badania ludzkiej psychiki. Behawioryzm doprowadził do ulepszenia metodologii nauk psychologicznych, kładąc nacisk na statystyczne zależności między obiektywnie mierzalnymi bodźcami i reakcjami. W swej złagodzonej postaci w dużym stopniu współtworzył współczesną teorię uczenia się, psychologię poznawczą oraz psychologię społeczną.

Model osobowości według behawiorystów składał się z elementów podstawowych jakimi były odruchy. Systemy pewnych odruchów, tworzyły struktury nawyków, zaś grupy nawyków składały się na poszczególne wymiary osobowości. W skrajnej postaci behawioryzm zakładał, że bardziej złożone zjawiska psychiczne, takie jak np. uczucia wyższe, czy struktury wpojone kulturowo, nie mają większego wpływu na działanie ludzi. Ludzie podobnie jak wszystkie inne zwierzęta działają według stosunkowo prostych zasad opierających się na stałych, odruchowych lub wyuczonych reakcjach na bodźce. Według tego skrajnego poglądu, większość zdrowych osobników ludzkich, niezależnie od ich "zawartości mózgu" będzie w tych samych warunkach reagować podobnie na podobne zestawy bodźców. Jedyną zaś rzeczą, która jest u człowieka wrodzona, jest ogólna zdolność uczenia się[1].

Teoria ta jest już jednak w zasadzie porzucona, gdyż stoi w sprzeczności z wieloma eksperymentami psychologicznymi dowodzącymi dużego znaczenia tzw. zmiennych pośredniczących podczas reakcji na konkretne bodźce.

W ramach behawioryzmu rozwinęły się dwa podstawowe paradygmaty: warunkowanie klasyczne (inaczej warunkowanie reaktywne lub warunkowanie pawłowowskie) i warunkowanie instrumentalne nazywane także zamiennie warunkowaniem sprawczym.

====================================================================================================

 CZASOPRZESTRZEN  ISTNIEJE i ciesze siebo zawsze byłam przekonana ze jest                                                            
Teoria względności Einsteina po raz kolejny się obroniła - fale grawitacyjne to jedno z ostatnich przewidywań tej teorii, które czekało na potwierdzenie.
Mamy teraz bezpośredni dowód na to, że czasoprzestrzeń istnieje i dynamicznie się zmienia - mówi nam prof. Michał Bejger. - Nie jest - jak u Newtona - nieruchomą i nienaruszalną sceną, na której się tylko rozgrywają różne zjawiska. Sama bierze udział w tym, co się dzieje.                                                                                               Fale grawitacyjne nie rozchodzą się w przestrzeni jak na przykład fale elektromagnetyczne czy akustyczne. To oscylacje samej czasoprzestrzeni. Powodują, że przestrzeń kurczy się i rozszerza, a my - razem z nią. Zgodnie z teorią Einsteina każdy masywny obiekt zakrzywia czasoprzestrzeń, a jeśli porusza się ruchem przyspieszonym, wywołuje w niej fale, jak kamień wrzucony do wody 
Z analizy wynika, że fale zostały wzbudzone przez dwie czarne dziury, które spiralnie spadały na siebie i zlały się w jedną większą czarną dziurę. Nigdy wcześniej nie odkryto takiego układu i takiej kolizji. Co więcej, po raz pierwszy naukowcy widzieli drgający horyzont czarnej dziury.                                                                                       
Z analizy wynika, że fale zostały wzbudzone przez dwie czarne dziury, które spiralnie spadały na siebie i zlały się w jedną większą czarną dziurę. Nigdy wcześniej nie odkryto takiego układu i takiej kolizji. Co więcej, po raz pierwszy naukowcy widzieli drgający horyzont czarnej dziury.

W ułamku sekundy zlewające się czarne dziury wyemitowały fale grawitacyjne o energii równoważnej trzem masom Słońca. To sto razy więcej niż w tym samym momencie wyświeciły łącznie wszystkie gwiazdy w kosmosie. Katastrofa zdarzyła się setki milionów lat świetlnych od Ziemi.

- To największa eksplozja, jaką zarejestrowaliśmy w historii. Kataklizm większy niż wybuchy supernowych, czy błyski gamma, tyle że praktycznie całą uwolnioną energię uniosły niewidoczne dla oka fale grawitacyjne - mówi Michał Bejger, profesor w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika PAN w Warszawie, członek Polgraw.

Po przemierzeniu setek milionów lat świetlnych amplituda tych fal spadła tak bardzo, że przechodząc przez Ziemię wywoływały już tylko minimalne kurczenie i rozciąganie przestrzeni. 4-kilometrowe ramiona detektorów LIGO uległy deformacji o ledwie jedną tysięczną średnicy jądra atomu. Ta drobna zmiana (i jej przebieg w czasie) została jednak precyzyjnie zmierzona, co jest wielkim sukcesem eksperymentu.

- To moment przełomowy: narodziny astronomii fal grawitacyjnych i otwarcie nowego okna na Wszechświat. Dzięki niemu będziemy mogli zobaczyć obiektnowego okna na Wszechświat. Dzięki niemu będziemy mogli zobaczyć obiekty, których nie możemy zobaczyć w żaden inny sposób - zlewające się czarne dziury i gwiazdy neutronowe, powstawanie i oscylacje czarnych dziur w supernowych, a nawet początki Wszechświata. Fale grawitacyjne podróżują przez kosmos praktycznie bez przeszkód, nic je nie zatrzymuje - mówi prof. Dorota Rosińska z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest ona członkiem zespołu, który zajmuje się wykrywaniem i analizą sygnałów od układów podwójnych czarnych dziur i gwiazd neutronowych.

W tej chwili detektory LIGO przechodzą modernizację i ponownie zaczną działać latem tego roku. Dołączy także do nich 
europejski detektor Virgo koło Pizy. W trójkę będą mogły nie tylko wykrywać fale, ale także określać - metodą triangulacji - punkt na niebie, z którego dobiegły.

- Możemy oczekiwać lawiny podobnych doniesień w najbliższym roku - zapewnia prof. Tomasz Bulik z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Wraz z prof. Krzysztofem Belczyńskim oszacował wcześniej, że zderzające się czarne dziury będą pierwszym sygnałem zarejestrowanym przez LIGO i że takie układy będą domninować w obserwacjach. Okazuje się, że mieli rację, choć wielu w to wątpiło.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

GALAKTYKI SIOSTRZANE
DWIE galaktyki droga mleczna i galaktyka ANDROMEDY z 500 MILIARDÓW LAT SIE ZDERZA

Obecnie galaktyka M31 znajduje się w odległości 2,52 miliona lat świetlnych (ok. 23,5 trylionów km) od Drogi Mlecznej i zbliża się (prędkość radialna) do niej z prędkością około 400 tys. km/h, na co wskazuje przesunięcie ku fioletowi światła docierającego z M31. Nie oznaczało to jednak, że obie galaktyki z pewnością się zderzą, nieznana bowiem pozostawała składowa prędkości prostopadła do kierunku łączącego galaktyki (prędkość tangencjalna), przy dużej prędkości galaktyki minęłyby się w dużej odległości od siebie. W maju 2012 roku ogłoszono, że na podstawie pomiarów wykonanych przez Teleskop Hubble'a do zderzenia dojdzie, a w wyniku tegoż zdarzenia galaktyki połączą się w jedną[3].

CZARNA DZIURA ZOSTAŁA  w 1967rozpoznana ( Gwiazda smierci z Jedem  daje tez zycie)
Brak ocen
  • Share

Komentarze

Brak komentarzy

Nowy komentarz

* Please fill all required form field, thanks!