Lokalizacja pasieki w świetle prawa

Prowadzenie pasieki wymaga spełnienia przez właścicieli wielu wymogów narzuconych przez prawo. Jednym z nich jest lokalizacja pasieki.

  #)Obszar każdego pasieczyska powinien być dobrze oznaczony, natomiast przy każdym wejściu powinna znajdować się widoczna tablica z napisem „Uwaga pszczoły – osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”. Przy głównym wejściu na tablicy powinny też znaleźć się namiary na właściciela pasieki. Lokalizacja jest istotna nie tylko ze względu na zdrowotność pszczół i jakość produkowanego przez nie miodu, ale też ze względu na dość duże zagrożenia pożądlenia zarówno ludzi, jak i zwierząt. Przepisy nakazują takie ustawienie uli, by to ryzyko zminimalizować.


#) Ule z pszczołami powinny być ustawione w odległości co najmniej 10 metrów od budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych oraz od uczęszczanych dróg publicznych, ogrodów i podwórzy. Pasieka musi też stać w odległości co najmniej 50 metrów od autostrad i dróg szybkiego ruchu.

#) Ule z pszczołami stoją w odległości bliższej od podanych wcześniej miejsc, należy je odgrodzić przeszkodą o wysokości co najmniej 3 metrów (mur, parkan, krzewy), która zmusi pszczoły do wznoszenia się wyżej nad pobliskim terenem.


  #) Większa odległość pasieczyska obowiązuje w przypadku obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przychodnie, domy opieki, przedszkola. Odległość powinna wynosić co najmniej 150 metrów. Pszczelarz ma też obowiązek na obszarach o dużej gęstości zaludnienia hodować pszczoły ras łagodnych i nieagresywnych. Oczywiście, we wszystkich tych przypadkach pszczelarz powinien stawiać ule na terenie, który jest jego własnością. Jeśli ustawia pasiekę na czyimś terenie, koniecznie musi mieć na to zgodę jego właściciela

#) Ubezpieczyć  sie od  odpowiedzialnosci cywilnej pszczelarzy w ramach swojej organizacji pszczelarskiej.

  #) Pasieki wedrowne ustawiana jest zgodnie z warunkami zarzadcy                                                                                   *)       Na pozytkach  nalezy zachowac 500m odległosci miedzy pasiekami( zmniejszenie tej odległosci jest mozliwe wskutek   uzgodnienia )                                                                  

  *)  zabrania sie wstawienia pasieki na locie pszczól pasieki pierwotnie ulokowanej

 kodeks  dobrej praktyki w pszczelarstwie

Aktualna ocena: 5
  • Share

Komentarze

Brak komentarzy

Nowy komentarz

* Please fill all required form field, thanks!