Facelia błękitna (Phacelia tanacetifolia), inaczej wiązanka wrotyczowa, z Ameryki Północnej dotarła do Europy dopiero w XIX w. i początkowo traktowana była jako roślina ozdobna. Obecnie uprawiana jest jako międzyplon ścierniskowy, na paszę i nawóz zielony.Pszczelarze uprawiaja do jej duzej miodnosci- czyli roslina miododajna  Wydajnosc  miodowa ( róznie podają)  od 180 do 1100 kg z ha .


Charakterystyka

To jednoroczna roślina o krótkim okresie wegetacyjnym wynoszącym 90–110 dni w zależności od warunków pogodowych. Osiąga najczęściej wysokość 40–70 cm, choć zdarza się przy sprzyjających warunkach, że dorasta do 1 m. Ma ciekawe, zrosłopłatkowe, błękitne, pachnące kwiaty, wabiące pszczoły, stąd jest jedną z 20 najpopularniejszych miododajnych roślin. Kwitnie przez 6–8 tygodni, co jest korzystne dla owadów zapylających, lecz mniej przydatne w uprawie na nasiona.

Uprawiana głównie na paszę i nawóz zielony, rzadziej na nasiona, jest również uznawana za roślinę fitosanitarną – ogranicza występowanie w glebie mątwika burakowego. Ponadto nie porażają jej choroby i szkodniki, gdyż jej rodzaj jest jedynym przedstawicielem rodziny faceliowatych – nie ma pokrewieństwa z żadnymi gatunkami uprawianych roślin.
Wymagania uprawowe

Posiada stosunkowo małe wymagania glebowe, rośnie dobrze nawet na lekkich glebach, lecz wyższe plony daje na glebach żyznych, nie toleruje za to gleb zaskorupiających się, ciężkich i gliniastych. Woli ziemię lekko kwaśną lub o odczynie zbliżonym do obojętnego, w przedziale pH=5,6–8,5.

Przy uprawie facelii zalecane jest nawożenie (na 1 ha) 70–100 kg N, 60–80 kg P2O5 i 60–80 kg K2O. Fosfor i potas stosujemy przedsiewnie, natomiast azot albo całościowo przed siewem, albo w dwóch równych dawkach przed siewem i po wzejściu roślin. Początkowy wzrost facelii jest wolny, warto pamiętać, że po drugiej dawce azotu zaczyna ona jednak szybko i silnie się rozwijać

Uprawa – zmianowanie i siew

Dobrym przedplonem dla facelii uprawianej na zielonkę czy nawóz są przede wszystkim zboża, dla uprawianej na nasiona – rośliny okopowe. Sama stanowi dobry przedplon dla większości roślin uprawnych. Ponadto, jak już wyżej wspomniano, ogranicza rozwój mątwika burakowego w glebie.

Uprawiana najczęściej w międzyplonie ścierniskowym po zbożach, na zasobnych glebach wysiewana w ilości 8–10 kg nasion/ha, a na słabszych 10–15 kg/ha. Facelię możemy siać w rozstawie rzędów 11 cm lub 20–25 cm, pamiętając, że uprawa w węższych międzyrzędziach ograniczy wyrastanie chwastów, z kolei w szerszych pozwoli na wygodniejsze pielęgnowanie roślin i rozrastanie się ich.

oprysk

Oprysk Facelii należy wykonać zaraz po siewie a najpózniej do trzeciego dnia po siewie.

 Środek  np. Afalon 1-2l na ha

Brak ocen
  • Share