Mały chrzaszcz ulowy SHB (ang. Small Hive Beetle)

    Zgodnie z przepisami  Unii Europejskiej obecność A.Tumida ( chrząszcza ulowego)podlega obowiązkowi zgłoszenia. według wymogów prawnych o każdym przypadku wykrycia  małego chrząszcza ulowego należy powiadomić służby  weterynaryjne

                                    Dorsal view of an adult male small hive beetle, Aethina tumida Murray.

                                     Postac dorosłego Małego chrzaszcza ulowego.Photograph by Lyle J. Buss, University of Florida.

Dorosły chrząszcz  nazwa łacinska  Aethina tumida (Murray)

 Dorosły  chrząszcz  ulowy ma długość  5- 7 mm ,a szerokość  2,5-3,5mm jego wielkość to 1/3 pszczoły robotnicy. Młode chrząszcze na początku są jasno zabarwione, następnie ciemnieją i są  brązowe  lub czarne . Poszczególne części  ciała owada ( głowa ,tułów i odwłok) sa wyraźnie wyodrębnione.

Cechą charakterystyczna  budowy małego chrząszcza ulowego sa krótsze od  odwłoka pokrywy skrzydeł . co powoduje ze tylna cześć odwłoka jest dobrze  widoczna. Cechą wyróżniającą chrząszcza  są także maczugowato zakończone czułki.

 

Larwa chrząszcza

Obecność larw w ulu jest  bardzo niebezpieczna dla rodziny pszczeli. larwy osiągają długość około 10 mm, są kremowo białe, Na pierwszy rzut oka przypominają larwy barciaka większego.

(Galleria mellonella).

Dokładniejsza obserwacja pozwala na ich rozróżnieni. Dokładniejsza obserwacja pozwala na ich rozróżnienie .

 larwa małego chrząszcza ulowego ma trzech par długich odnóży

 przednich (a), kolców zlokalizowanych po stronie grzbietowej każdego z

segmentów (b) i dwóch długich kolców wystających z tylnej części ciała (c).

                                 Honey comb showing fermenting honey and other damage caused by larvae of the small hive beetle, Aethina tumida Murray.

  szkody spowodowanych przez larwy chrząszcza małego chrząszcza, Aethina tumida Murray. Foto Mark grobli, University of Florida

Zagrożenie

 W rodzinach pszczelich chrząszcze mogą rozwijać sie sie bardzo szybko.  Żywi  sie czerwiem, miodem i pyłkiem czyli zjada wszystko. Niszczy plastry powodując fermentacje , psucie oraz wyciekanie miodu z komórek plastra. Jeżeli porażenie chrząszczem jest duże powoduje upadek rodziny  lub jej ucieczkę z ula.

 

http://www.afuturewithbees.com/resources/protect-your-bees/53-hive-beetle-101

Brak ocen
  • Share

Komentarze

Brak komentarzy

Nowy komentarz

* Please fill all required form field, thanks!