Lokalizacja pasieki

Lokalizacja pasieki w świetle prawa

Prowadzenie pasieki wymaga spełnienia przez właścicieli wielu wymogów narzuconych przez prawo. Jednym z nich jest lokalizacja pasieki.

  #)Obszar każdego pasieczyska powinien być dobrze oznaczony, natomiast przy każdym wejściu powinna znajdować się widoczna tablica z napisem „Uwaga pszczoły – osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”. Przy głównym wejściu na tablicy powinny też znaleźć się namiary na właściciela pasieki. Lokalizacja jest istotna nie tylko ze względu na zdrowotność pszczół i jakość produkowanego przez nie miodu, ale też ze względu na dość duże zagrożenia pożądlenia zarówno ludzi, jak i zwierząt. Przepisy nakazują takie ustawienie uli, by to ryzyko zminimalizować.

Continue reading